Jste zde: ÚvodSlužby – Kontrola spalinových cest

Kontrola spalinových cest

Kontrola spalinových cestKontrola spalinových cest musí být prováděna kominíkem ve lhůtách dle nařízení vlády 91/2010 ze dne 1. 3. 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv s platností od 1. 1. 2011.

Nařízení vlády 91/2010 ke stažení v PDF formátu (velikost 500 kB).

Kontrola spalinových cest se provádí pravidelně v intervalech stanovených výše uvedeným nařízením vlády, a sice platí pro plynná paliva: 1× za rok (čištění 1× za rok), kapalná paliva: 1× za rok (čištění 3× za rok) a tuhá paliva: 1× za rok (čištění 3× za rok). Pro úplnost níže přikládáme tabulku se lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty.


Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Palivo
Pevné Kapalné Plynné *)
Celoroční provoz Sezónní provoz
Do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu
Nad 50 kW Kontrola a čištění spalinových cest
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv nejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:

  1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
  2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami čištění spotřebiče na pevná paliva.
  3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
  4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
  5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontroluje a čistí spalinové cesty nejméně jedenkrát za rok.

Kontrolu spalinových cest se doporučuje provádět v letních měsících mimo topnou sezónu. Čištění spalinových cest se zpravidla provádí před zahájením topné sezóny. O provedené kontrole vystaví kominík zprávu o kontrole, která bude obsahovat zjištěné nedostatky odstraněné na místě, neodstraněné závady či specifika čištěné spalinové cesty.

Novinky

Nové www stránky

30.10.2013 | Dnešním dnem jsme spustili internetovou prezentaci.

Zobrazit všechny novinky


Kominictví Olomouc – Jiří Žák


Copyright © 2023 Kominictví Olomouc – Jiří Žák | Mapa | Cookies | Tepelná čerpadla Brno | Klimatizace Brno
Hodnocení stromů

Tvorba www stránek Olomouc